W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Herb Polski
edukacja.gov.pl

Portal edukacji i nauki

Powrót

Badania jakościowe

ikonka dokumenty

Wnioski z badań jakościowych

Metody badawcze, które zastosowaliśmy: 

  • pre-mortem
  • customer journey
  • mapa zależności
  • diagnoza używanych narzędzi
  • szalone „8”
  • wywiad pogłębiony
  • big picture event storming
  • ideacja
  • mapowanie procesu i możliwości

Pre-mortem

Inna nazwa tej metody to: problem – przyczyna – rozwiązanie. Poprosiliśmy respondentów, by w jednej kolumnie tabeli wymienili największe ich zdaniem trudności w codziennej pracy, a w drugiej wskazali propozycje ich rozwiązania. Na wykonanie zadania mieli około 30 minut. Następnie członek zespołu przedstawiał jego propozycje pozostałym, a ci odnosili się do poszczególnych pomysłów w trakcie dyskusji.

Przykłady:

Trudność Lekarstwo
Nie wiem, gdzie zapisać dziecko, które ma problemy Udostępnienie listy rekomendowanych placówek psychologiczno-pedagogicznych na stronie kuratorium
Problem z akceptacją diagnozy przez rodziców Powszechna edukacja rodziców, broszury, spotkania na platformach, specjaliści dostępni na platformie edukacyjnej

 

Customer journey 

Uczestników warsztatu poprosiliśmy o opisanie pełnej ścieżki, którą musieli przejść, gdy wykonywali zadanie, z uwzględnieniem emocji, jakie im towarzyszyły, narzędzi, które wykorzystali, oraz czynników, które utrudniały im działanie. Następnie uczestnicy przedstawiali wyniki swojej pracy, a pozostali mogli dzielić się z nimi własnymi spostrzeżeniami.


Customer journey - przykład zastosowania

Mapa zależności

Uczestnicy badania opisywali przebieg wybranego przez siebie procesu, np. przyjmowania ucznia do placówki. Na mapy, które tworzyli, nanosili kolejne zadania do wykonania, wskazywali, jakich dokumentów i danych potrzebują, i określali informacje, których uzyskanie zależy od innych uczestników procesu. Później wspólnie omawialiśmy różnice między poszczególnymi procesami, analizowanymi przez różne osoby, i ocenialiśmy, co jest największą trudnością w każdym procesie.
 

Mapa zależności - przykład zastosowania

Diagnoza używanych narzędzi cyfrowych

Każda grupa wskazywała, jakich narzędzi cyfrowych używa w miejscu pracy, i opisywała doświadczenia z tym związane. Dzięki temu mogliśmy ocenić użyteczność poszczególnych narzędzi oraz określić funkcje, których im brakuje. Ta metoda sprawdziła się szczególnie podczas warsztatów online, kiedy pracowaliśmy wspólnie, wykorzystując tablicę FigJam.
 

Diagnoza używanych narzędzi cyfrowych

Szalone „8”

Każdy z uczestników otrzymywał osiem kartek i w ciągu ośmiu minut na każdej z nich miał napisać, co z punktu widzenia jego zadań jest problematyczne, nadmiernie pracochłonne lub w jego odczuciu warte omówienia (1 kartka – 1 problem). W ten sposób wyłoniliśmy kilka obszarów, a następnie zastanawialiśmy się, jakie problemy występują w poszczególnych sektorach oświaty i jak można je rozwiązać. Uczestnicy cieszyli się, że mogli się wymieniać swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Wywiad pogłębiony

Przeprowadziliśmy indywidualne rozmowy z respondentami, aby poznać ich doświadczenia i dowiedzieć się, co w obszarze edukacji jest ich największą bolączką. 

Big picture event storming

W ramach tej metody poprosiliśmy uczestników badania, by na 5 różnokolorowych karteczkach wypisali swoje najtrudniejsze zadania, wskazali osoby, z którymi się wtedy kontaktują, i systemy, z których korzystają, oraz opisali nietypowe sytuacje, z którymi się zetknęli, kiedy te zadania wykonywali. Następnie badani umieszczali karteczki na osi czasu, która przedstawiała rok pracy nauczyciela. Miejsce karteczki na osi zależało od tego, kiedy dane zadanie sprawia największe problemy. Poszczególni uczestnicy badania wyjaśniali, dlaczego dokonali takiego, a nie innego wyboru, i dzielili się swoimi doświadczeniami.

Ideacja 

Uczestnicy wskazywali, jakie zadania wykonują w trakcie danego procesu, np. gdy organizują edukację dziecka ze specjalnymi potrzebami i dbają o jej harmonijny przebieg.

Mapowanie procesu i możliwości 

Uczestnicy badania wypisywali na różnokolorowych karteczkach zadania, które muszą wykonać w ramach danego procesu (np. wydawania orzeczenia, że dziecko wymaga kształcenia specjalnego), i wskazali podmioty, z którymi należy się wówczas skontaktować. Następnie badani umieszczali karteczki na osi czasu. Później wspólnie zastanawialiśmy się, jakie rozwiązania mogłyby usprawnić proces.

Z wnioskami z badań jakościowych zapoznasz się tutaj.

 

{"register":{"columns":[]}}