W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Herb Polski
edukacja.gov.pl

Portal edukacji i nauki

Jak wygląda proces projektowania usług

grafika przedstawiająca proces projektowania

Badania jakościowe 

Przebadaliśmy wszystkie grupy uczestników systemu oświaty, aby dowiedzieć się, z jakimi problemami w obszarze edukacji się spotykają.

Badania ilościowe

Dzięki ankiecie ilościowej zweryfikowaliśmy wyniki badań jakościowych i sprawdziliśmy, jaka jest skala zidentyfikowanych problemów.

Projektowanie

Wnioski z ankiety ilościowej posłużyły jako podstawa do zaprojektowania makiety.

Gdy projektujemy, mamy przed oczami doświadczenia użytkowników, które poznaliśmy w trakcie badań. To Wasze potrzeby są dla nas najważniejsze. Chcemy, abyście bez problemów korzystali z naszych rozwiązań i z łatwością odnaleźli w naszym serwisie informacje, których potrzebujecie.

Testy użyteczności

Dzięki testom użyteczności sprawdziliśmy, czy zaproponowane rozwiązania są intuicyjne i łatwe w stosowaniu.

Dostępność

Nasze projekty tworzymy tak, aby były dostępne cyfrowo dla wszystkich użytkowników.

Grafika przedstawiająca proces projektowania

Z kim się spotkaliśmy

Spotkaliśmy się z pracownikami placówek oświatowych, nauczycielami, dyrektorami, wykładowcami, uczniami i rodzicami. Rozmawialiśmy w sumie ze 180 osobami, które dostarczyły nam informacji stanowiących dla nas cenne wsparcie w projektowaniu nowych rozwiązań cyfrowych. 

Podczas 31 warsztatów i 40 wywiadów usłyszeliśmy o ogromie wyzwań, z jakimi w pracy i nauce mierzą się nasi respondenci. Szczegółowe informacje na ten temat zawarliśmy w zanonimizowanych raportach i wykorzystamy do dalszego udoskonalania serwisu. Dzięki danym, które uzyskaliśmy, rozpoznaliśmy szereg problemów, które możemy rozwiązać poprzez odpowiednie zaprojektowanie nowej platformy. 

Zidentyfikowaliśmy obszary problemowe

Dużym problemem jest wciąż papierowy obieg dokumentacji lub niepotrzebne tworzenie dokumentów papierowych tam, gdzie obowiązuje ich obieg elektroniczny. Chcemy to zmienić. Dzięki badaniom wiemy, jak ważna jest integracja programów, których używa się w oświacie, tak aby określone dane wystarczyło wpisać tylko raz. Wiemy też, że dynamiczne tempo zmian w prawie oświatowym wymaga stworzenia wspólnej przestrzeni, w której znajdą nie tylko aktualne przepisy, ale i spójne wskazówki, jak je interpretować. Obecnie nie ma takiego miejsca w sieci. 

Więcej przeczytasz w artykułach o badaniach.

Jakie mamy rozwiązanie

Tworzymy serwis Edukacja.gov.pl, poznając doświadczenia przedstawicieli wszystkich grup, które mają wpływ na kształt systemu oświaty. Bezcennych informacji na ten temat dostarczyły nam badania jakościowe i ilościowe.

Dostępność

Nasze projekty cyfrowe tworzymy tak, aby były dostępne dla wszystkich użytkowników. Już na etapie badań współpracujemy z naszym najlepszym specjalistą. Weryfikuje on scenariusze, sprawdzając, czy zawierają odpowiednie ujęcie tematu i czy uwzględniają użytkowników ze specjalnymi potrzebami. Podczas przeprowadzonych badań jakościowych szczególnie zadbaliśmy o wyodrębnienie grup respondentów z obszaru edukacji włączającej oraz placówek integracyjnych.

Rozwiązania, które projektujemy, przechodzą – już wtedy, gdy mamy gotową makietę produktu – ocenę dostępności. Następnie zapraszamy do testów użyteczności także respondentów ze specjalnymi potrzebami, co eliminuje dopuszczenie do użytku tych produktów, które nie spełniają stawianych im wymagań. W naszym projekcie dostępność cyfrowa jest jednym z wielu ważnych elementów. To nieodłączna część naszego informacyjno-usługowego podejścia do rozwiązań, które tworzymy.

{"register":{"columns":[]}}