W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Herb Polski
edukacja.gov.pl

Portal edukacji i nauki

Powrót

Orzeczenie a opinia

Z artykułu dowiesz się, jakie rodzaje orzeczeń może otrzymać uczeń, który ma specjalne potrzeby edukacyjne lub jeden z 12 rodzajów niepełnosprawności, i czym różni się opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej od orzeczenia zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

W Polsce można otrzymać zaświadczenie o: 

 • specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • rodzaju i stopniu niepełnosprawności. 

Wskazanie potrzeby nauczania specjalnego nie musi się jednak równać orzeczeniu o niepełnosprawności. 

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydają najczęściej opinie o: 

 • specyficznych trudnościach w uczeniu się, takich jak: 
  • dysleksja, 
  • dysgrafia, 
  • dysortografia, 
  • dyskalkulia,
 • dostosowaniu wymagań edukacyjnych,
 • odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
 • objęciu ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 
 • zindywidualizowanej ścieżce kształcenia.

Szkoła powinna zapoznać się z opinią poradni i na jej podstawie przygotować arkusz z zalecanymi formami pomocy.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydają też orzeczenia, które mogą dotyczyć kształcenia specjalnego uczniów: 

 • niewidomych i słabowidzących,
 • niesłyszących i słabosłyszących,
 • niedostosowanych społecznie,
 • z niepełnosprawnością ruchową,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z autyzmem, 
 • z afazją. 

Orzeczenie może odnosić się także do indywidualnego nauczania, indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęć rewalidacyjnych.

Opinie i orzeczenia poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydaje na wniosek rodzica lub opiekuna ucznia niepełnoletniego lub na wniosek samego ucznia, gdy ten ma ukończonych 18 lat. 

Warto, aby rodzice przekazywali te dokumenty do szkoły, bo jeśli dyrekcja i nauczyciele poznają specjalne potrzeby edukacyjne ucznia, to będą w stanie realnie ułatwić mu naukę. 

Orzeczenie, w przeciwieństwie do opinii, ma charakter administracyjny i szkoła musi się do niego dostosować. Opinia z kolei zawiera jedynie zalecenia, których wdrożenie nie jest obowiązkowe. 

Zarówno opinia, jak i orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej mogą być wykorzystywane jedynie w procesie edukacji. 

Orzeczenia zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 

Osoba niepełnosprawna może uzyskać orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. 
Uprawnia ono do korzystania z wielu ulg i udogodnień, w tym z: 

 • dofinansowania zakupu sprzętu elektronicznego, rehabilitacyjnego i ortopedycznego,
 • dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych,
 • ulg w przejazdach komunikacją publiczną. 

Więcej informacji na temat procedury znajdziesz tu:
Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Uzyskaj orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka

Świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

Uczniowie z niepełnosprawnością, którzy ukończyli 18 lat, mogą starać się o rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz świadczenie uzupełniające 500+: 
Uzyskaj rentę socjalną ZUS
500+ – świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

{"register":{"columns":[]}}