W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Herb Polski
edukacja.gov.pl

Portal edukacji i nauki

Powrót

Polityka prywatności i polityka cookies

Niniejsza Polityka prywatności i polityka cookies (dalej: Polityka) dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu edukacji i nauki Edukacja.gov.pl (dalej: Portal).

I. Administrator danych osobowych

Minister Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, e-mail: kancelaria@mein.gov.pl (dalej: Administrator).

Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, a także pytania odnośnie do niniejszej Polityki prosimy kierować do naszego inspektora ochrony danych na adres e-mail inspektor@mein.gov.pl lub na powyżej wskazany adres Administratora.

Minister Edukacji i Nauki powierzył prowadzenie Portalu Instytutowi Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, który pełni funkcję administratora Portalu i zwany jest dalej Administratorem Portalu.

II. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także gromadzi informacje o aktywności użytkowników na Portalu. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych zbieranych podczas danego rodzaju interakcji z Portalem zostały opisane poniżej.

 1. Korzystanie z Portalu

Z chwilą wejścia na naszą stronę internetową przeglądarka użytkownika automatycznie wysyła informacje na serwer naszej witryny, takie jak:

 • adres IP komputera wysyłającego żądanie;
 • data i godzina uzyskania dostępu;
 • strona internetowa, z której następuje dostęp (adres URL strony odsyłającej);
 • używana przeglądarka oraz, w razie potrzeby, system operacyjny komputera, a także nazwa dostawcy dostępu;
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy przeglądaniu naszej strony.

Dane te przetwarzane są przez Administratora Portalu w celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści zgromadzonych na stronie internetowej – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora: prowadzenie analiz aktywności użytkowników oraz ich preferencji w celu poprawy świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora: ochrona praw Administratora.

 2. Badania

Na Portalu będą umieszczone ankiety dotyczące edukacji i funkcjonowania Portalu. Wypełnienie ankiet jest dobrowolne i w większości przypadków nie będziemy w  ich ramach zbierali danych osobowych. Jeżeli w ankiecie będziemy prosili o podanie danych osobowych, użytkownik zostanie o tym poinformowany i poproszony o udzielenie zgody na ich przetwarzanie.

Dane te przetwarzane są przez Administratora Portalu w celach:

 • przeprowadzenia badania – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora: ochrona praw Administratora. 

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzania badania i analizy wyników, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

3. Korespondencja e-mailowa i tradycyjna

W przypadku kierowania korespondencji do Administratora Portalu za pośrednictwem poczty e-mail, tradycyjnej lub formularza na stronie internetowej przetwarzamy dane osobowe zawarte w tej korespondencji, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz inne dane przekazane nam w nadesłanej wiadomości.

Dane te przetwarzane są przez Administratora Portalu w celach:

 • komunikacji i udzielenia odpowiedzi, zgodnie z treścią przesłanej wiadomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora: udzielanie odpowiedzi na nadesłane wiadomości;
 • ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora: ochrona praw Administratora.

Dane będą przetwarzane przez czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi, a następnie przechowywane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Portalu (np. na potrzeby obrony w przypadku skarg lub zapytań).
 

III. Polityka plików cookies

Portal używa plików cookies, tzw. ciasteczek. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku lub w pamięci urządzenia, za którego pośrednictwem korzystasz z witryny. 

Czym są cookies i do czego są wykorzystywane

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki tekstowe z informacjami, które podczas Twojej wizyty w serwisie zostają zapisane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Twojego komputera lub w pamięci Twojego urządzenia przenośnego. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z witryny, np. poprzez zapamiętywanie Twoich odwiedzin i czynności.

Podstawowy podział plików cookies:

 • Pliki sesyjne – są zapisane na urządzeniu tylko w czasie korzystania przez Ciebie z serwisu.
 • Pliki stałe – są zapisywane w pamięci przeglądarki na dłuższy okres, który zależy od konkretnego ciasteczka; dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze, ponieważ służą do zapamiętywania Twoich preferencji (wybrany język, rozdzielczość, układ treści) i są wykorzystywane podczas Twojej kolejnej wizyty.

Z uwagi na rolę, jaką dany plik cookie odgrywa w witrynie internetowej, wyróżniamy:

 • Niezbędne pliki cookies – konieczne dla prawidłowego funkcjonowania witryny, instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych z ustawieniami prywatności.
 • Funkcjonalne pliki cookies – zapamiętują wybory osoby, która odwiedza witrynę internetową (np. preferencje językowe), i dostosowują ją do tych wyborów.
 • Analityczne pliki cookies – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w serwisie; pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po serwisie; dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność serwisu.

Jeśli którykolwiek z zastosowanych przez Administratora plików cookies przetwarza dane osobowe, przetwarzanie to odbywa się:

 • w wypadku cookies niezbędnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (uzasadniony interes Administratora: prawidłowe funkcjonowanie Portalu);
 • w wypadku cookies innych niż niezbędne – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda użytkownika). 

Pliki coookies używane na Portalu

Portal stosuje funkcjonalny typ plików cookies, czyli cookies sesyjne, które zapisują Twoje ustawienia. Cookies sesyjne to informacje, które są przechowywane w pamięci Twojej przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli do zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookies pomagają nam dostosować serwis do Twoich potrzeb.

Serwisy obce, do których może odsyłać Portal, mogą używać także plików cookies innych niż powyższe, w szczególności plików, które umożliwią Ci zalogowanie się do Portalu za pomocą Login.gov.pl, i tych, które pozwolą na dostarczanie Ci reklam odpowiadających Twoim upodobaniom i zachowaniom. 

Zarządzanie plikami cookies

Pliki cookies, które są niezbędne do korzystania z witryny, są automatycznie instalowane w Twoim urządzeniu, ponieważ są konieczne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści), a Ty jako użytkownik nie masz możliwości zrezygnowania z nich, jeśli chcesz korzystać z serwisu.

Cookies inne niż niezbędne (funkcjonalne, analityczne) są przez nas instalowane dopiero wówczas, gdy udzielisz nam zezwolenia na ich instalację. Taka zgoda może zostać wyrażona:

 • poprzez kliknięcie przycisku Zaakceptuj wszystkie na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową – wówczas zostaje wyrażona zgoda na wszystkie kategorie plików cookies;
 • poprzez wybór opcji Zarządzaj cookies – możesz wówczas wyrazić zgodę na instalację tylko wybranych plików cookies; w takim wypadku zostanie Ci przedstawiona lista wszystkich plików cookies, które możesz włączyć.

Korzystając z funkcji banera na stronie internetowej, w każdej chwili możesz zobaczyć swoje ustawienia i je zmienić, jak również wycofać udzieloną zgodę.

Zmiana ustawień przeglądarki i usuwanie plików cookies

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu, jednak w każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień, tak aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź być informowanym o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Mozilla Firefox: https://mzl.la/3vVeO8Y

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Jeśli korzystasz z naszego serwisu, to znaczy, że akceptujesz naszą Politykę. 

IV. Prawa osób fizycznych

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, została wycofana zgoda na przetwarzanie danych, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem (art. 17 RODO);
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych – gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany, podmiot danych ma prawo otrzymania danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia (art. 20 RODO);
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f. RODO) osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (art. 21 RODO);
 • prawo do wycofania zgody – w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, prawo do wycofania zgody przysługuje w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem (zgodę można wycofać, kontaktując się z nami osobiście lub wysyłając odpowiednie oświadczenie drogą elektroniczną lub tradycyjną na wskazany powyżej adres Administratora);
 • prawo do wniesienia skargi – w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

V. Odbiorcy danych

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej – w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, np. firmy świadczące obsługę IT, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty, którym zlecamy realizację działań promocyjnych lub marketingowych, dostawcy usług do obsługi organizowanych wydarzeń.

Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy serwisów społecznościowych, na których prowadzimy nasze profile: Facebook, LinkedIn, Google, Twitter.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakich będą wymagać tego przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy dotyczące archiwizacji. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VII. Zmiany w Polityce

W celu zapewnienia, iż Polityka spełnia przez cały czas aktualne wymogi przepisów prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w niej zmian w dowolnym czasie.
Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.07.2023 r.

{"register":{"columns":[]}}