W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Herb Polski
edukacja.gov.pl

Portal edukacji i nauki

Powrót

Prekonsultacje Polityki cyfrowej transformacji edukacji w Polsce

9 listopada br. rozpoczynamy prekonsultacje Polityki cyfrowej transformacji edukacji w Polsce (PCTE). Wszystkie zgłoszone uwagi i sugestie zostaną przekazane zespołowi, który na kolejnym etapie prac przeanalizuje propozycje i dokona ewentualnej modyfikacji projektu polityki. Na merytoryczne opinie czekamy do 8 grudnia. Prekonsultacje to efekt planowanego wprowadzenia Polityki cyfrowej transformacji edukacji w Polsce.

Prekonsultacje Polityki cyfrowej transformacji edukacji w Polsce

Prekonsutacje Polityki cyfrowej transformacji edukacji w Polsce – od 9 listopada do 8 grudnia br.

Zespół Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki stworzył propozycję strategicznej polityki cyfrowej transformacji w obszarze edukacji. Dokument obejmuje przemyślane interwencje państwa, sugeruje wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w polskich szkołach i placówkach edukacyjnych – od przedszkoli, przez szkoły, po uczelnie – oraz proponuje kroki mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom korzystania z technologii, takim jak: zagrożenia cybernetyczne, dezinformacja czy uzależnienie cyfrowe. Wizja cyfryzacji obejmuje kilka perspektyw czasowych: krótkookresową (do 2025 roku), średniookresową (do 2030 roku) oraz długookresową (po 2030 roku).

Na merytoryczne uwagi i opinie czekamy do 8 grudnia br.

Polityka cyfrowej transformacji edukacji w Polsce

Przygotowanie projektu polityki wynika z potrzeby posiadania jednego spójnego i kompleksowego dokumentu, który koordynowałby cele i działania związane z cyfrową transformacją edukacji. Opisane w tekście działania, które mają przyczynić się do osiągnięcia założonych celów, umożliwią współpracę, planowanie oraz ocenę działań na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. PCTE określa cele strategiczne, do których powinny dążyć wszystkie podmioty zaangażowane w działania w obszarze edukacji.

{"register":{"columns":[]}}