W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Herb Polski
edukacja.gov.pl

Portal edukacji i nauki

Powrót

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Dzieci w klasie, na pierwszym planie napis ZPE

Czym jest nasza platforma 

Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) przeznaczona jest dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców, którzy chcą wesprzeć swoje dzieci w nauce. Oferuje nieodpłatnie materiały edukacyjne z zakresu podstawy programowej nauczania ogólnego oraz zawodowego od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej. Dostępna jest pod adresem https://zpe.gov.pl/

Badania UX  

Zależy nam, by platforma jak najlepiej odpowiadała na potrzeby użytkowników, dlatego od października do grudnia 2022 roku przeprowadziliśmy szereg wywiadów pogłębionych (badania jakościowe) ze wszystkimi uczestnikami systemu oświaty, a od 21 lutego do 15 marca 2023 roku – badania ilościowe, w których wzięło udział 3861 dyrektorów, 15 523 nauczycieli, 36 492 rodziców, 11 894 uczniów szkół podstawowych, 17 451 uczniów szkół ponadpodstawowych, 1514 pracowników organów prowadzących i 200 pracowników kuratoriów. Celem badań było poznanie potrzeb tych osób w zakresie e-learningu i materiałów edukacyjnych, a także ustalenie, jakie cele mogą osiągnąć dzięki naszej platformie i jakie są ich przyzwyczajenia wynikające z korzystania z narzędzi cyfrowych.

Wnioski z badań

  • Nauczyciele chcieliby mieć możliwość odesłania ucznia do wiarygodnego, bezpiecznego i kompletnego źródła materiałów w przystępnej dla niego, czyli skondensowanej, formie. Ważne, aby były to treści przypisane do określonego etapu edukacyjnego, ułożone w takiej kolejności, w jakiej są omawiane na lekcjach, i pogrupowane według stopnia trudności (materiał podstawowy/rozszerzony, łatwy/trudny). 
  • Uczniowie najczęściej poszukują krótkich filmików objaśniających temat oraz zwięzłych notatek, które w esencjonalny sposób opisują bardziej skomplikowane zagadnienia. Potrzebują materiałów przypisanych do konkretnych działów i przedmiotów oraz informacji o stopniu trudności materiału (materiał podstawowy, rozszerzony, przeznaczony dla uczestników olimpiad). Bardzo pomocne są dla nich materiały przygotowujące do kluczowych egzaminów (takich jak egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny) oraz konkursów kuratoryjnych i olimpiad przedmiotowych.
  • Rodzice oczekują wskazania wiarygodnego i bezpiecznego źródła materiałów edukacyjnych, dzięki którym będą mogli wspierać dziecko w nauce. Chcieliby mieć możliwość skorzystania z bezpłatnej platformy edukacyjnej jako alternatywy dla płatnych korepetycji oraz łatwego znalezienia materiału dostosowanego do poziomu edukacyjnego ich dziecka. 

Jak zmieni się ZPE

W odpowiedzi na te oczekiwania wprowadzimy na ZPE zmiany, które jeszcze bardziej ułatwią korzystanie z platformy oraz wesprą jej użytkowników w osiągnięciu celów edukacyjnych. 

Naszym celem jest stworzenie platformy, która umożliwi efektywne prowadzenie zajęć metodą e-learningu, w tym śledzenie postępów ucznia w nauce, a także zapewni uczniom i nauczycielom dostęp do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych, przeznaczonych również dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. ZPE będzie sprzyjało tym samym indywidualizacji procesu kształcenia, przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz budowania kapitału intelektualnego kraju. Przygotuje też młode pokolenie do sprostania wyzwaniom przyszłości, w której coraz większą rolę odgrywać będą zarówno kompetencje cyfrowe oraz kreatywność i komunikacja.

Zakładamy stałą współpracę z użytkownikami i regularne badanie ich potrzeb. To pozwoli nam na ciągły rozwój platformy z uwzględnieniem tych oczekiwań.

Co zyskają poszczególne grupy

  • Nauczyciele, korzystając z ZPE, będą mogli łatwo dostosować sposób kształcenia do poziomu i potrzeb poszczególnych uczniów i klas oraz do specyfiki szkół, zwiększą efektywność i atrakcyjność nauczania, będą czerpać inspirację z zamieszczonych na platformie innowacyjnych materiałów i szkoleń, jak również polecą konkretne materiały uczniom, którzy powinni uzupełnić swoją wiedzę z danego obszaru.
  • Uczniowie zyskają poczucie sprawczości, będą mogli samodzielnie rozwijać wiedzę i zainteresowania, uczyć się w sposób dopasowany do osobistego celu edukacyjnego i indywidualnych potrzeb, sprawdzać swoją wiedzę i nadrabiać zaległości w dogodnym dla siebie czasie. Dzięki bezpłatnemu dostępowi do materiałów edukacyjnych każdy uczeń będzie miał takie same szanse na rozwój.
  • Rodzice będą mogli skorzystać z wiarygodnego źródła wiedzy, które pozwoli im wesprzeć dziecko w nauce z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. Platforma będzie stanowić alternatywę dla korepetycji.
     
{"register":{"columns":[]}}